Preporučujemo

Robne marke

Rezultat pretrage

24 rate bez kamate i bez učešća
 

SUPER NA RATE - 24 rate bez kamate

MasterCard WEB kreditna kartica specijalni aranzman (installment princip) 24 rate:

Iznos kreditnog limita od 8.000 RSD do 500.000 RSD (sa overenom potvrdom o zaposlenju)
od 8.000 do 60.000 RSD (mogućnost apliciranja bez potvrde o zaposlenju)
NKS (godišnja, fiksna) 0%
Rok otplate 24 rate
Naknada za obradu zahteva bez naknade
Učešće 0%
Trošak prevremene otplate duga 0%
Obezbeđenje bez obezbeđenja
Mesečna naknada za vođenje kreditne partije 240 RSD
 

Primer:

Iznos kredita 60.000 RSD
Rok otplate (u mesecima) 24
NKS (godišnja, fiksna): 0%
Mesečna rata 2.500,00 RSD
Mesečna naknada za vođenje kreditne partije 240 RSD
EKS* 8.67%
Ukupni troškovi koji padaju na teret korisnika
Mesečna naknada za vođenje kreditne partije 5.760,00 RSD

*Obračun efektivne kamatne stope je izvršen na dan 01.07.2017. godine.

 

Detaljnije:

Cena proizvoda je podeljena na željeni broj rata. U zavisnosti od vrste robe koju kupujete ili Vaše kreditne sposobnosti postoji mogućnost da ćete imati obavezu uplate učešća. Ovaj vid finansiranja je dinarski – nije vezan za stranu valutu.

Mastercard Web je jedinstven proizvod na našem tržištu koji kombinuje dva principa otplate - installment i revolving. Prilikom odobravanja kartice klijentu se odobrava kreditni limit. Urednim klijentima Banka će po otplati 3. rate karticu poslati na kućnu adresu. Aktivacijom kartice stičete mogućnost raspolaganja dodatnim sredstvima koja su Vam već odobrena, uz prelazak na otplatu po revolving principu. Kartica se može koristiti za plaćanje roba i usluga u zemlji i inostranstvu, podizanje gotovine na bankomatima i za plaćanje robe putem Interneta i MOTO transakcija.

Pratite nas na društvenim mrežama: