Preporučujemo

Robne marke

Rezultat pretrage

Eurobank finansiranje

 

*** bez obaveze prenosa plate na tekući račun u Eurobanci

Gigatron u saradnji sa Eurobankom nudi najpovoljnije kreditiranje kupaca i to kroz mogućnost plaćanja robe na 3 pa čak i do 24 rate bez kamate. Program se ostvaruje odobravanjem Mastercard kreditne kartice, a koja nakon otplate kupljene robe ostaje na raspolaganju kupcu za naredne kupovine.

Minimalan iznos transakcije / maksimalan iznos transakcije

3.000 dinara /200.000 dinara

Dozvoljeni broj rata za kupovine

- Iznos od 3.000 do 6.000 dinara – moguća je podela na 3 ili 6 rata

- Iznos preko 6.000 dinara - moguća je podela na 3, 6, 9 ili 12 rata

- Iznos od 12.000 do 200.000 dinara - moguća je podela na 3, 6, 9, 12, 18 ili 24 rate

Starosna granica

U momentu podnošenja zahteva, podnosioci zahteva moraju imati najmanje 22 godine starosti, a najviše 70 godina.

Potrebna dokumentacija

Osnovna dokumentacija:

 - kopija lične karte, zahtev, nacrt ugovora, ponuda, profaktura

 

Za zaposlene:

- Za iznos do 70.000 dinara potrebna je samo osnovna dokumentacija.

- Za iznos veći od 70.000 dinara potrebni su: osnovna dokumentacija, potvrda o zaposlenju, administrativna zabrana (popunjena i overena u firmi u kojoj kupac radi), i menica i menično ovlašćenje.

Za penzionere:

- Za iznos do 70.000 dinara potrebna je samo osnovna dokumentacija.

- Za iznos veći od 70.000 dinara potrebni su:
    - osnovna dokumentacija,

    - ovlašćenje po tekućem računu (ako prima penziju preko Eurobanke)
    - dva primerka AZ1 obrasca overena u filijali Eurobanke, 
    - četiri primerka AZ2 obrasca overena od strane PIO fonda (ako ne primaju penziju preko Eurobanke), 
   - penzioni čekovi za poslednja 3 meseca ili PIO uverenje o iznosu poslednje 3 penzije

    - menica i menično ovlašćenje.

 

Samostalni preduzetnici:

- Za iznos do 70.000 dinara potrebna je samo osnovna dokumentacija.

- Za iznos veći od 70.000 dinara potrebni su:
  - uverenje nadležne Poreske uprave da nema neizmirenih obaveza po osnovu poreza na dohodak i ostalih javnih prihoda, kao i:

1. paušalno oporezovani preduzetnici:

Konačno rešenje o porezu na dohodak za prethodnu godinu ili akontaciono za tekuću. Prihvatljivo je da Poreska uprava na potvrdi o izmirenim poreskim obavezama upiše i podatak o osnovici za tekuću godinu.

2. samooporezivanje:

- Poreska prijava za preduzetnike koji porez utvrđuju samooporezivanjem (obrazac PPDG 1S)

3. ukoliko se preduzetnik opredelio za isplatu lične zarade:

- potrebne su tri poslednje prijave (izvod PPP PD 1)

- izvod sa računa na koji se isplaćuje zarada (na kome se vide uplate poslednje tri zarade)

- potvrda o zaposlenju i visini primanja (obrazac Banke)

- menica i menično ovlašćenje.

Mesečna naknada za osnovnu karticu

Za kartice kod kojih je period otplate 3, 6, 9 i 12 meseci, mesečna naknada je 200 RSD.

Za kartice kod kojih je period otplate 18 i 24 meseca, mesečna naknada je 250 RSD.

 

Navedeni tekst je isključivo informativnog karaktera, za konkretnu ponudu i potpune informacije možete se obratiti na prodajnim mestima na kojima je dostupan zaposleni banke.


Reprezentativni primer otplate transakcije na 12 rata:

Iznos kupovine

60.000 RSD

Rok otplate (u mesecima)

12

Godišnja nominalna kamatna stopa

0%

Mesečna naknada za osnovnu karticu

200 RSD

Mesečna rata

5.000 RSD

EKS*

5,23%

Ukupno otplaćeno

62.400 RSD


*Obračun efektivne kamatne stope je izvršen na dan 22.11.2019.


Reprezentativni primer otplate transakcije na 24 rate:

Iznos kupovine

60.000 RSD

Rok otplate (u mesecima)

24

Godišnja nominalna kamatna stopa

0%

Mesečna rata

2.500 RSD

Mesečna naknada za osnovnu karticu

250 RSD

EKS*

6,54%

Ukupno otplaćeno

63.000 RSD


*Obračun efektivne kamatne stope je izvršen na dan 22.11.2019.

Eurobank beskamatno kreditiranje

Pratite nas na društvenim mrežama: