Preporučujemo

Robne marke

Rezultat pretrage

Pravila Gigatron nagradnog kviza „Letnja greb avantura“

1. Organizator nagradnog kviza je Gigatron d.o.o., sa matičnim brojem 17479946, PIB:102778428 (u daljem tekstu Organizator).

2. Ova pravila sadrže uslove za učešće u nagradnom kvizu pod nazivom „Letnja greb avantura“ (u daljem tekstu: „Nagradni kviz”) koja se organizuje na Gigatron sajtu http://www.gigatronshop.com/ (u daljem tekstu „Sajt“) i u Gigatron maloprodajnim objektima (u daljem tekstu: „Prodavnicama”).

3. Učešće u nagradnom kvizu, odnosno prijavljivanje znači automatsko prihvatanje ovih pravila (u daljem tekstu: „Pravila nagradnog kviza”).

4. Učesnik može biti samo punoletno fizičko lice koje je državljanin Republike Srbije i koje postupi u skladu sa članom 6. Podacima Učesnika Organizator upravlja shodno pravilima o zaštiti podataka koja su opisana u članu 15.

5. Nagradni kviz počinje 21. jula 2017. i traje do 23. septembra 2017.

6. Mogućnost učešća u Nagradnom kvizu ima svako ko izvrši kupovinu u Prodavnicama ili na Sajtu Organizatora u iznosu većem od 10.000 rsd na jednom fiskalnom računu. Time ostvaruje pravo da, prilikom kupovine u Prodavnici, izvuče svoju greb karticu, tačno odgovori na postavljeno pitanje, koje se nalazi na kartici i glasi „Da li se u Gigatronu može kupiti televizor?“ i ogrebe nagradu, a prilkom kupovine na Sajtu, tačno odgovori na postavljeno pitanje, koje glasi „Da li se u Gigatronu može kupiti televizor?“, a zatim izabere karticu i ogrebe nagradu.

7. Samo kupci koji tačno odgovore na postavljeno kviz pitanje imaju mogućnost da učestvuju u Nagradnom kvizu i da ogrebu nagradu.

8. Za kupovinu izvršenu u Prodavnici, nagrada može biti robna (1.000 proizvoda), u vidu popusta ili u vidu Gigatron bodova. Ukoliko je kupovina izvršena na Sajtu, kao nagradu moguće je ogrebati popust. Mogući iznosi popusta su: 5%, 10%, 15%, 20%, 30% i 40%.

Kompletan spisak nagrada možete pogledati OVDE.

9. Više o Gigatron bodovima i pravilima korišćenja istih pogledajte OVDE.

10. Dobitnicima će osvojene robne nagrade biti isporučene na kućnu adresu, a ukoliko ogrebu popust ili bodove mogu ih iskoristiti prilikom naredne kupovine u Prodavnicama. Popust se ne može sabirati sa popustom za gotovinsko plaćanje i ostalim popustima

11. Registracija za robne nagrade se isključivo može izvršiti u Prodavnici u kojoj je obavljena kupovina na osnovu koje je kupac, u ovom slučaju učesnik, dobio nagradu. Osvojeni popust u Prodavnici može biti iskorišćen u bilo kojoj Gigatron Prodavnici.

12. Neophodno je da učesnici Nagradnog kviza, koji su osvojili jednu od robnih nagrada kupovinom u radnji, ostave sledeće podatke, kako bi im robna nagrada bila isporučena na kućnu adresu:
puno ime i prezime,
adresa za isporuku,
e-mail adresa,
broj mobilnog telefona,
broj fiskalnog računa.

13. Ukoliko je kupovina izvršena na Sajtu, popust može biti iskorišćen prilikom naredne kupovine isključivo na Sajtu. Ukoliko popust ne bude iskorišćen prilikom naredne kupovine, a ukoliko je iznos nove kupovine viši od 10.000 rsd, kupac gubi pravo da ogrebe novi popust dok ne iskoristi onaj koji je ostvario prilikom prethodne kupovine, a koji mu je dodat na korisnički nalog.

14. Ogrebani popust za kupovine izvršene i u Prodavnici i na Sajtu mora biti iskorišćen nakasnije do 31.10.2017. Popust se može iskoristiti samo jednom za kupovinu jednog artikla pri narednoj kupovini.

15. Podaci korisnika navedeni prilikom učešća u Nagradnom kvizu biće korišćeni isključivo u svrhu Nagradnog kviza. Lični podaci o učesnicima neće biti razmenjivani sa drugim korisnicima niti korišćeni u promotivne svrhe bez pisane saglasnosti korisnika, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

16. U Nagradnom kvizu ne mogu učestvovati zaposleni u kompaniji Gigatron, kao ni članovi njihove najuže porodice.

17. Gigatron zadržava pravo da uz javno obaveštenje (koje može biti i putem našeg sajta www.gigatron.rs) jednostrano otkaže akciju u bilo kojoj fazi, ukoliko ustanovi da je došlo do materijalne povrede ili zloupotrebe akcije ili ukoliko je došlo do događaja koji imaju karakter više sile. Ukoliko bi nastala neka od gorenavedenih okolnosti, akcija će biti odmah obustavljena jednostranom odlukom Organizatora, a Organizator se obavezuje da javno objavi razloge koji su doveli do prekida akcije. U slučaju otkazivanja ili prekida akcije neće se nadoknađivati troškovi ili eventualna šteta.

18. Svi srećni dobitnici biće kontaktirani putem email adrese ili broja mobilnog telefona koji su naveli prilikom učestvovanja u nagradnom kvizu, zato navedena adresa i kontakt telefon moraju biti validni i u funkciji. Ukoliko Organizator ne bude u mogućnosti da stupi u kontakt sa izvučenim Učesnikom, nagrada neće biti dodeljena.

19. U slučaju da kupac, u ovom slučaju Učesnik, iz bilog kog razloga želi da raskine Ugovor o prodaji i zatraži povraćaj sredstava, gubi pravo na dobijenu nagradu i u obavezi je da istu vrati prodavcu, u ovom slučaju Organizatoru.

20. Lična je odgovornost Učesnika da se uveri da neovlašćena lica ne učestvuju u Konkursu koristeći njegove podatke i u pogledu toga Organizator ne snosi nikakvu odgovornost. Organizator ne snosi nikakvu pravnu odgovornost u vezi sa potencijalnim sporovima koji bi mogli da proisteknu iz korisničkog prava. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za posledice koje nastaju usled netačnih ili pogrešnih podataka koje je dao Učesnik. Za neuspeh ili sprečenost u realizaciji isporučivanja nagrade zbog nedostataka/grešaka u podacima koje je dao Učesnik (npr. pogrešno ime ili adresa, itd.) ili zbog nemogućnosti korisnika da prihvati nagradu na dogovorenom mestu, odnosno za štete, koje su proistekle iz tih razloga, Organizator ne snosi nikakvu odgovornost.

21. U slučaju učestvovanja u Nagradnom kvizu putem Sajta, Organizator ne snosi odgovornost zbog kašnjenja prouzrokovanih smetnjama u funkcionisanju internet saobraćaja. Povremeno može da se dogodi da se usluga ne može koristiti iz razloga koji ne zavise od Organizatora. Učestovanjem u Nagradnom kvizu, Učesnik je upoznat da sadržaj, mogućnost, brzina prenosa poruka, podataka i odgovora zavisi od tehničkih mogućnosti provajdera, i time na ove elemente može nepovoljno uticati opterećenost mreže, i drugi faktori, koji su izvan kontrole Organizatora, kao što su (ne i isključivo) zagušenost mreže, pokrivenost, greške u konekciji kao i održavanje bezbedne konekcije na mrežu.

22. Učesnici prihvataju potpunu odgovornost za svu štetu koju prouzrokuju Organizatoru u toku Nagradnog kviza bilo kakvim kršenjem odredbi Pravila nagradnog kviza. U slučaju kršenja odredbi Pravila nagradnog kviza, Organizator bilo kom Učesniku može uskratiti pravo učešća u Nagradnom kvizu. Ova pravila Nagradnog kviza dostupna su na Sajtu Organizatora. Učesnici su upoznati sa tim da svoje podatke predaju Organizatoru. Informacije saopštene od strane Učesnika, Organizator koristi radi stupanja u kontakt u vezi sa nagradama, isključivo u skladu sa pravilima ovog Nagradnog kviza. Eventualne pravne sporove nastalih sa Učesnicima, Organizator prvenstveno želi da reši mirnim putem. U primeni navedenih pravila nagradnog kviza merodavno je pravo Republike Srbije. U slučaju spora koji strane ne mogu da reše mirnim putem, imaju pravo da se obrate nadležnom sudu s odgovarajućim ovlašćenjima.

 

Pratite nas na društvenim merežama: