Preporučujemo

Robne marke

Rezultat pretrage

Raiffeisen MasterCard WEB

 Jednistven proizvod na našem tržištu, kombinuje karakteristike kredita i kartice.

Raiffeisen Mastercard Web (installment princip):

Kamatna stopa 30% godišnja, fiksna
Iznos kredita od 8.000 RSD  do 500.000 RSD (sa overenom potvrdom o zaposlenju)
od 8.000 do 60.000 rsd (bez potvrde o zaposlenju)*
Ročnost 3 - 20 rata
Naknada za obradu zahteva 3% godišnje pripisano glavnici
Učešće 0% opciono
Trošak prevremene otplate duga bez troška prevremene otplate
Obezbeđenje bez obezbedjenja
Provizija za administriranje bez provizije
 

Primer:

Iznos kredita** 60.000 RSD 60.000 RSD 60.000 RSD
Rok otplate (u mesecima) 6 12 20
NKS (godišnja, fiksna) 30,00% 30,00% 30,00%
Mesečna rata 11.219,79 RSD 6.024,70 RSD 3.964,29 RSD
EKS*** 44,89% 39,39% 37,43%
Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita
Trošak kamate 5.518,74 RSD 10.496,40 RSD 17.485,80 RSD
Provizija za obradu zahteva 1.800,00 RSD 1.800,00 RSD 1.800,00 RSD


* Ukoliko postoji potreba za dodatnom proverom, banka zadržava diskreciono pravo da naknadno zahteva potvrdu o zaposlenju.
** U kreditirani iznos je  uključena provizija za obradu zahteva.
*** Obračun EKS−a je izvršen na dan 31.08.2015. godine.


Detaljnije:

Mastercard Web je jedinstven proizvod na našem tržištu koji u sebi kombinuje karakteristike kredita i kartice. Podrazumeva dva principa otplate - installment i revolving. Prilikom odobravanja kartice klijentu se odobrava kreditni limit. Urednim klijentima Banka će po otplati 3. rate karticu poslati na kućnu adresu. Aktivacijom kartice stičete mogućnost raspolaganja dodatnim sredstvima koju sam Vam već odobrena. Kartica se može koristiti za plaćanje roba i usluga u zemlji i inostranstvu, podizanje gotovine na bankomatima i za plaćanje robe putem Interneta i MOTO transakcija.

Pratite nas na društvenim mrežama: